09
اسفند

هزینه ترجمۀ مدارک بصورت رسمی چگونه محاسبه می شود؟

اداره کل امور و اسناد مترجمان رسمی هرساله با ارائه تعرفه قیمت ترجمۀ رسمی همه دارالترجمه‌های رسمی کشور را از آخرین نرخ‌نامه‌های ترجمه رسمی مطلع می‌کند. آخرین تعرفه اعلامی این سازمان در سال 1402 بوده است و هزینۀ ترجمه رسمی مطابق با آن دریافت می‌شود.

هزینه و الزام مهر قوه قضاییه و وزارت خارجه بنا به نوع مدرک ترجمه شده، نوع مدرک و نهاد تحویل گیرنده متفاوت است ولی هیچ‌کدام از موارد از درجۀ اهمیت آنها نمی‌کاهد ، چرا که، این دو مهر باعث اعتبار هرچه بیشتر مدارک ترجمه شده است و مخاطرات احتمالی آینده در حوزۀ حقوقی و کیفری را از بین می‌برد. هزینۀ مهر قوه قضاییه و وزارت خارجه نیز همانند هزینۀ ترجمه به صورت مصوب ابلاغ می‌شود.​​​​​​​​​​​​​​