لیست تعرفه ترجمه

لیست تعرفه ترجمه

نوع سند و مدرکتعرفه حق الزحمه ترجمه رسمی از سال1402 (تومان)
ریز نمرات دبیرستان، پیش دانشگاهی (هرترم)33,000+ هر درس 1.350
ریز نمرات دانشگاه (هر ترم)36,000+ هر درس 1.350
کارت شناسایی54,000
کارت معافیت54,000
کارت ملی54,000
شناسنامه63,000
وقایع شناسنامه (هر واقعه ازدواج، طلاق یا فوت همسر یا مشخصات هر یک از فرزندان، فوت)9,000
ابلاغیه، اخطار قضایی72,000+ هر سطر متن 5,400
برگه مرخصی72,000
توصیه نامه تحصیلی(بعد از تحصیلات سوم راهنمایی)66,000+ هر سطر متن2,700
جواز اشتغال به کار66,000+ هر سطر متن 2,700
حکم بازنشستگی66,000+ هر سطر توضیحات 2,700
دفترچه بیمه75,000
دیپلم پایان تحصیلات متوسطه یا پیش دانشگاهی75,000
ریزنمرات دبستان ، راهنمایی(هرسال)66.000+ هر درس 1.350
سند تلفن همراه72,000
فیش مستمری66,000+ هر آیتم 900
کارت بازرگانی هوشمند72,000
کارت عضویت نظام مهندسی72,000
کارت نظام پزشکی72,000
کارت واکسیناسیون66,000+ هر نوبت تزریق 900
کارت پایان خدمت72,000
گزارش ورود و خروج از کشور66,000+ هر تردد 1.350
گواهی اشتغال به تحصیل66,000+ هر سطر متن 2,700
گواهی تجرد، تولّد، فوت72,000
گواهینامه رانندگی72,000
گواهی ریز نمرات دانشگاهی66,000+ هر سطر توضیحات 4,500
گواهی عدم خسارت خودرو66,000+ هر سطر متن 4,500
گواهی عدم سوءپیشینه (غیرفرمی)64.800+ هر سطر 4,500
گواهی عدم سوءپیشینه(فرمی)72,000
گذرنامه84,000+ هر پرفراژ 4,500
روزنامه رسمی تغییرات و تصمیمات87,000+ هر سطر متن 2.700
اساسنامه ثبت شرکت‌ها97,500+ هر سطر متن اساسنامه 4,500
اوراق مشارکت و اوراق قرضه108,000
انواع قبض (مالیات، پرداخت بیمه، آب، برق و …)90,000
برگ تشخیص مالیات ، مالیات قطعی126,000
برگ آزمایش پزشکی90,000
برگ جلب، احضاریه102.000 + هر سطر متن4,500
برگ سابقه بیمه تامین اجتماعی102,000+به ازای هر تغییر محل اشتغال 4,500
پروانه دائم پزشکی102,000
پروانه مطب، پروانه مسئولیت فنی108,000
پروانه نشر و انتشارات108,000
پروانه وکالت108,000
پرینت‌های بانکی99,000+ هر تراکنش بانکی 1.350
تقدیرنامه و لوح سپاس، حکم قهرمانی97.500+ هر سطر متن 4,500
ثبت علائم تجاری، ثبت اختراع102,000+ هر سطر متن 2.700
جواز دفن97,500+ هر سطر متن 3.000
جواز کسب پشت و رو111,000
ریز مکالمات تلفن82.5,00+ هر سطر تماس تلفنی 1.350
سرفصل دروس97,500+ هر سطر توضیحات درس 4,500
سند وسائط نقلیه سبک112,500+ هر سطر توضیحات 4,500
فیش حقوقی97,500+ هر آیتم ریالی 900
کارت مباشرت108.000
کارنامه توصیفی ابتدائی100,500+ هر نیم سطر توضیحات 2,250
گواهی‌ها (سایز A5) اعم از اشتغال به کار، فارغ التحصیلی، گواهی بانکی یا سپرده بانکی، گواهی صحت مهر97,500+ هر سطر متن گواهی 2,700
گواهی‌ها (سایز A4) اعم از اشتغال به کار، فارغ التحصیلی، گواهی بانکی یا سپرده بانکی، گواهی صحت مهر97,500+ هر سطر متن گواهی4,500
گواهی پایان تحصیلات کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکترا108,000
گواهی فنی و حرفه‌ای108,000
لیست بیمه کارکنان97,500+ به ازای هر نفر کارکنان 900
آگهی تأسیس (ثبت شرکت ها، روزنامه رسمی)130,500+ هر سطر متن 2.250
اجاره‌نامه، بنچاق و صلح¬نامه محضری (قدیم)130,500+ هر سطر متن 6.750
قرارداد بیمه130,500+ هر سطر متن قرارداد 6,000
بیمه شخص ثالث132.000+ هر سطر توضیحات3.750
ترازنامه شرکت ها، اظهارنامه مالیاتی150,000
پروانه پایان کار ساختمان144,000
پروانه دفترچه‌ای یا شناسنامه ساختمان144,000
پروانه مهندسی144,000
حکم اعضای هیئت علمی، حکم کارگزینی، حکم افزایش حقوق144,000+ هر سطر توضیحات 2,700
قرارداد استخدامی130.500+ هر سطر متن قراراد 4,500
کارت شناسایی کارگاه138.000
گواهی پزشکی، گزارش پزشکی، گزارش پزشکی قانونی (سایز A5)130,500+ هر سطر متن گواهی 3,750
گواهی پزشکی، گزارش پزشکی، گزارش پزشکی قانونی (سایز A4)130.500+ هر سطر متن گواهی 5.250
گواهی حصر وراثت130,500+ هر سطر متن 6,750
مبایعه نامه و اجاره‌نامه با کد رهگیری157,500+ هر سطر توضیحات موضوع 4,500
موافقت اصولی130.500+ هر سطر متن 5.400
دفترچه وکالت135,000+ هر پرفراژ 8,250
تعهدنامه180,000+ هر سطر متن 4,500
اوراق محضری (تعهدنامه، رضایت نامه، استشهادنامه، اقرارنامه)180,000+ هر سطر متن 4,500
بارنامه183.000
برگ سبز گمرکی169.500
برگ نظریه کارشناسی ملک180,000
پروانه بهره برداری (پشت و رو)172,500
جواز تأسیس171.000
سند ازدواج یا رونوشت آن175,500+ هر سطر مهریه 2,700
سند مالکیت (دفترچه‌ای)171,000+ هر سطر توضیحات 2.700
هر نقل و انتقال، رهن و غیره18,000
قیم نامه166,500+هر سطر متن 2,250
مالیات بر ارث162,000+ هر نیم سطر 2,250
وکالتنامه (سایز A4)189,000+ هر سطر متن مورد وکالت 6,750
وکالتنامه بزرگ (سایز A3)162,000+ هر سطر متن وکالتنامه 8,250
اظهارنامه، تقاضای ثبت شرکت، شرکت¬نامه (پشت و رو)252.000
اوراق قضایی (دادنامه، رای دادگاه، پرونده حقوقی)228.000+ هر سطر متن 4,500
سند طلاق یا رونوشت آن202.500
سند مالکیت (تک برگی)210,000+ هر سطر توضیحات 2,700
قرارداد189.000+ هر سطر متن قرارداد 4.500
گزارش حسابرسی150.000
گواهی حمل و نقل جاده¬ای130.500+ هر سطر متن 6.750
دفترچه ترانزیت135.000+ هر سطر متن گواهی 7,000
گواهی آموزشی (شرکت در سمینار)97.500+ هر سطر متن گواهی 4.500
سند فروش وسیله نقلیه170,000
صورتحساب مالی83,000+ هر آیتم ریالی 1.350
هزینه تصدیق کپی هر صفحه از مدرک ترجمه شده پیوست ترجمه2.250
هزینه خدمات دفتری هر مدرک30,000