لیست تعرفه ترجمه

لیست تعرفه ترجمه

نوع مدرکهزینه ترجمه رسمی انگلیسی (تومان)هزینه ترجمه رسمی غیر انگلیسی
ریز نمرات دبیرستان ، پیش دانشگاهی (هرترم)هر درس 800 + 18.000هر درس 900 + 22.000
ریز نمرات دانشگاه (هر ترم)هر درس 800 + 20.000هر درس 900 + 24.000
کارت شناسایی30,00036,000
کارت معافیت30,00036,000
کارت ملی30,00036,000
شناسنامه35,00042,000
وقایع شناسنامه (هر واقعه ازدواج، طلاق یا فوت همسر یا مشخصات هر یک از فرزندان، فوت)5,0006,000
ابلاغیه، اخطار قضاییهر سطر متن 3,000 + 40,000هر سطر متن 3,600 + 48,000
برگه مرخصی40,00048,000
توصیه نامه تحصیلی(بعد از تحصیلات سوم راهنمایی)هر سطر متن 1,500 + 36,000هر سطر متن 1,800 + 44,000
جواز اشتغال به کارهر سطر متن 1,500 + 36,000هر سطر متن 1,800 + 44,000
حکم بازنشستگیهر سطر توضیحات 1,500 + 36,000هر سطر توضیحات 1,800 + 44,000
دفترچه بیمه42,00050,000
دیپلم پایان تحصیلات متوسطه یا پیش دانشگاهی42,00050,000
ریزنمرات دبستان ، راهنمایی(هرسال)هر درس 800 + 36,000هر درس 900 + 44,000
سند تلفن همراه40,00048,000
فیش مستمریهر آیتم 500 + 36,000هر آیتم 600 + 44,000
کارت بازرگانی هوشمند40,00048,000
کارت عضویت نظام مهندسی40,00048,000
کارت نظام پزشکی40,00048,000
کارت واکسیناسیونهر نوبت تزریق 500 + 36,000هر نوبت تزریق 600 + 44,000
کارت پایان خدمت40,00048,000
گزارش ورود و خروج از کشورهر تردد 800 + 36,000هر تردد 900 + 44,000
گواهی اشتغال به تحصیلهر سطر متن 1,500 + 36,000هر سطر متن 1,800 + 44,000
گواهی تجرد، تولّد، فوت40,00048,000
گواهینامه رانندگی40,00048,000
گواهی ریز نمرات دانشگاهیهر سطر توضیحات 2,500 + 36,000هر سطر توضیحات 3,000 + 44,000
گواهی عدم خسارت خودروهر سطر متن 2,500 + 36,000هر سطر متن 3,000 + 44,000
گواهی عدم سوءپیشینه (غیرفرمی)هر سطر 2,500 + 36,000هر سطر 3,000 + 43,200
گواهی عدم سوءپیشینه(فرمی)40,00048,000
گذرنامههر پرفراژ 2,500 + 47,000هر پرفراژ 3,000 + 56,000
روزنامه رسمی تغییرات و تصمیماتهر سطر متن 1,500 + 48,000هر سطر متن 1,800 + 58,000
اساسنامه ثبت شرکت‌هاهر سطر متن اساسنامه 2,500 + 54,000هر سطر متن اساسنامه 3,000 + 65,000
اوراق مشارکت و اوراق قرضه60,00072,000
انواع قبض (مالیات، پرداخت بیمه، آب، برق و …)50,00060,000
برگ تشخیص مالیات ، مالیات قطعی70,00084,000
برگ آزمایش پزشکی50,000 60,000
برگ جلب، احضاریههر سطر متن 2,500 + 57,000هر سطر متن 3,000 + 68,000
برگ سابقه بیمه تامین اجتماعیبه ازای هر تغییر محل اشتغال 2,500 + 57,000به ازای هر تغییر محل اشتغال 3,000 + 68,000
پروانه دائم پزشکی 60,000 68,000
پروانه مطب، پروانه مسئولیت فنی 60,000 72,000
پروانه نشر و انتشارات 60,000 72,000
پروانه وکالت 60,000 72,000
پرینت‌های بانکیهر تراکنش بانکی 800 + 55,000هر تراکنش بانکی 900 + 66,000
تقدیرنامه و لوح سپاس، حکم قهرمانیهر سطر متن 2,500 + 54,000هر سطر متن 3,000 + 65,000
ثبت علائم تجاری، ثبت اختراعهر سطر متن 1,500 + 57,000هر سطر متن 1,800 + 68,000
جواز دفنهر سطر متن 1,700 + 54,000هر سطر متن 2,000 + 65,000
جواز کسب پشت و رو62,00074,000
ریز مکالمات تلفنهر سطر تماس تلفنی 800 + 46,000هر سطر تماس تلفنی 900 + 55,000
سرفصل دروسهر سطر توضیحات درس 2,500 + 54,000هر سطر توضیحات درس 3,000 + 65,000
سند وسائط نقلیه سبکهر سطر توضیحات 2,500 + 62,000هر سطر توضیحات 3,000 + 75,000
فیش حقوقیهر آیتم ریالی 500 + 54,000هر آیتم ریالی 600 + 65,000
کارت مباشرت60,00072,000
کارنامه توصیفی ابتدائیهر نیم سطر توضیحات 1,200 + 56,000 هر نیم سطر توضیحات 1,500 + 67,000
گواهی‌ها (سایز A5) اعم از اشتغال به کار، فارغ التحصیلی، گواهی بانکی یا سپرده بانکی، گواهی صحت مهرهر سطر متن گواهی 1,500 + 54,000هر سطر متن گواهی 1,800 + 65,000
گواهی‌ها (سایز A4) اعم از اشتغال به کار، فارغ التحصیلی، گواهی بانکی یا سپرده بانکی، گواهی صحت مهرهر سطر متن گواهی 2,500 + 54,000هر سطر متن گواهی 3,000 + 65,000
گواهی پایان تحصیلات کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکترا60,00072,000
گواهی فنی و حرفه‌ای60,00072,000
لیست بیمه کارکنانبه ازای هر نفر کارکنان 500 + 54,000به ازای هر نفر کارکنان 600 + 65,000
آگهی تأسیس (ثبت شرکت ها، روزنامه رسمی)هر سطر متن 1,200 + 72,000هر سطر متن 1,500 + 87,000
اجاره‌نامه، بنچاق و صلح¬نامه محضری (قدیم)هر سطر متن 4,000 + 72,000هر سطر متن 4,500 + 87,000
قرارداد بیمههر سطر متن قرارداد 3,500 + 72,000هر سطر متن قرارداد 4,000 + 87,000
بیمه شخص ثالثهر سطر توضیحات2,000 + 74,000هر سطر توضیحات2,500 + 88,000
ترازنامه شرکت ها، اظهارنامه مالیاتی85,000100,000
پروانه پایان کار ساختمان80,00096,000
پروانه دفترچه‌ای یا شناسنامه ساختمان80,00096,000
پروانه مهندسی80,00096,000
حکم اعضای هیئت علمی، حکم کارگزینی، حکم افزایش حقوقهر سطر توضیحات 1,500 + 80,000هر سطر توضیحات 1,800 + 96,000
قرارداد استخدامیهر سطر متن قرارداد 2,500 + 72,000هر سطر متن قرارداد 3,000 + 87,000
کارت شناسایی کارگاه77,00092,000
گواهی پزشکی، گزارش پزشکی، گزارش پزشکی قانونی (سایز A5)هر سطر متن گواهی 1,800 + 72,000هر سطر متن گواهی 2,500 + 87,000
گواهی پزشکی، گزارش پزشکی، گزارش پزشکی قانونی (سایز A4)هر سطر متن گواهی 3,000 + 72,000هر سطر متن گواهی 3,500 + 87,000
گواهی حصر وراثتهر سطر متن 3,700 + 72,000هر سطر متن 4,500 + 87,000
مبایعه نامه و اجاره‌نامه با کد رهگیریهر سطر توضیحات موضوع 2,500 + 87,000هر سطر توضیحات موضوع 3,000 + 105,000
موافقت اصولیهر سطر متن 3,000 + 72,000هر سطر متن 3,600 + 87,000
دفترچه وکالتهر پرفراژ 4,500 + 75,000هر پرفراژ 5,500 + 90,000
تعهدنامههر سطر متن 2,500 + 100,000هر سطر متن 3,000 + 120,000
اوراق محضری (تعهدنامه، رضایت نامه، استشهادنامه، اقرارنامه)هر سطر متن 2,500 + 100,000هر سطر متن 3,000 + 120,000
بارنامه102,000122,000
برگ سبز گمرکی94,000113,000
برگ نظریه کارشناسی ملک100,000120,000
پروانه بهره برداری (پشت و رو)96,000115,000
جواز تأسیس95,000114,000
سند ازدواج یا رونوشت آنهر سطر مهریه 1,500 + 98,000هر سطر مهریه 1,800 + 117,000
سند مالکیت (دفترچه‌ای)هر سطر توضیحات 1,500 + 95,000هر سطر توضیحات 1,800 + 114,000
هر نقل و انتقال، رهن و غیره12,00012,000
قیم نامههر سطر متن 1,200 + 93,000هر سطر متن 1,500 + 111,000
مالیات بر ارثهر نیم سطر 1,200 + 90,000هر نیم سطر 1,500 + 108,000
وکالتنامه (سایز A4)هر سطر متن مورد وکالت 3,700 + 105,000هر سطر متن مورد وکالت 4,500 + 126,000
وکالتنامه بزرگ (سایز A3)هر سطر متن وکالتنامه 4,500 + 90,000هر سطر متن وکالتنامه 5,500 + 108,000
اظهارنامه، تقاضای ثبت شرکت، شرکت¬نامه (پشت و رو)140,000168,000
اوراق قضایی (دادنامه، رای دادگاه، پرونده حقوقی)هر سطر متن 2,500 + 126,000هر سطر متن 3,000 + 152,000
سند طلاق یا رونوشت آن113,000135,000
سند مالکیت (تک برگی)هر سطر توضیحات 1,500 + 117,000هر سطر توضیحات 1,800 + 140,000
قراردادهر سطر متن قرارداد 2,500 + 105,000هر سطر متن قرارداد 3,000 + 126,000
هزینه تصدیق کپی هر صفحه از مدرک ترجمه شده پیوست ترجمه1,5001,500