17
بهمن

مراحل ثبت مدارک تأییدی در سامانه میخک

 مرحله 1 ) وارد سامانه میخک به آدرس mikhak.mfa.gov.ir  شده و مراحل ثبت نام را انجام دهید.

 مرحله 2 ) وارد قسمت آپوستیل شده و نوع مدرک خود را انتخاب کنید.

محل تحویل داخل کشور و نمایندگی وزارت امور خارجه می باشد.

دقت فرمائید نیازی به بارگذاری تأییدیه های تحصیلی در سامانه نمی باشد.

 مرحله 3 ) عکس مدرک خود را با فرمت jmpeg یا jpeg بارگزاری نمائید. حجم این عکس نباید بیشتر از 2 مگابایت باشد.

پس از تایید اطلاعات در قالب یک PDF  کد رهگیری به شما داده می شود که باید آن را به دفتر ترجمه ارائه نمائید.

 دارالترجمه رسمی 1123 (شاهان)