26
بهمن

مدارک صادره از دانشگاههای دولتی

دانشنامه مقاطع کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد ، دکترا ، ریزنمرات فارغ التحصیلان و غیره ممهور به مهر و امضاء معرفی شده از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مورد قبول وزارت قوه قضایه و وزارت امورخارجه جهت اخذ تائیدات می باشد.

مدارک لازم برای کسب تأیید عبارت است از:

1 برگه تسویه حساب دانشگاه؛

۲ کارت پایان خدمت یا معافیت برای آقایان؛

۳ مدارک دانشگاهی مورد نظر برای تأیید که مهر و امضاهای مقامات دانشگاهی مربوطه را دارد.