23
بهمن

ثبت نام و اخذ تاییدیه های تحصیلی و سامانۀ سجاد

وزارت آموزش و پرورش کشور سامانه ای یکپارچه را با هدف تسهیل و الکترونیکی کردن دریافت تاییدیه تحصیلی دانش آموزان و فارغ التحصیلان دیپلم و پیش دانشگاهی نظام جدید و نظام قدیم راه اندازی کرده است.

وزارت علوم نیز سامانه ای با نام سامانه سجاد با هدف بررسی درخواست داوطلبان به صورت الکترونیکی طراحی کرده و تمامی اطلاع رسانی های لازم را پیرامون بورس و اعزام دانشجویان، دانش آموختگان، دانشجویان داخل و خارج، دانشجویان شاهد و غیره در آن قرار می دهد. کلیه دانشجویان شاغل به تحصیل در دانشگاه های داخل و خارج ، دانش آموختگان و اعضای هیات علمی دانشگاه های داخل بسته به شرایط و نیاز خود می توانند از خدماتی که در سامانه سجاد وزارت علوم (سامانه جامع امور دانشجویان) استفاده کنند.

​​​​​​​توجه داشته باشید اخذ تاییدیه تحصیلی برای انجام ترجمه رسمی همراه با تاییدیه قوه قضائیه و وزارت امور خوارجه الزامی است.