07
خرداد

اعتبار ترجمه مدارک تحصیلی موقت

ارائه مدرک موقت برای دانشجو پس از پایان هر مقطع دانشگاهی به عنوان تضمین گذراندن واحد های تحصیلی دانشجو می باشد در نتیجه ترجمه مدرک موقت برای دانشگاه های خارج از کشور دارای اعتبار نمی باشد. انجام مراحل ترجمه رسمی مدارک گواهی موقت تحصیلی فقط در ایران و برای ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر و موسسات کاریابی داخل کشور کاربرد دارد. از این رو مدارک گواهی موقت صادر شده برای ارسال به دانشگاه های خارج از کشور اعتباری ندارد.