13
بهمن

اطلاعیه اداره تائید اسناد وزارت امور خارجه

حسب تکالیف مصرح در مصوبه هیئت وزیران به شماره ۱۵۲۳۳۹ مورخ ۱۵ / ۱۱ / ۱۳۹۷ در رابطه آیین نامه اجرایی کنوانسیون آپوستیل و اقدامات صورت گرفته,، بخش اول برنامه نرم افزاری آپوستیل در بستر سامانه میخک راه اندازی شده و امکان ثبت نام درخواستهای تایید اسناد و بارگذاری تصویر مدارک فراهم شده است.

در بخشهای بعدی برنامه امکان پرداخت الکترونیکی تعرفه‌ها، راستی‌آزمایی و تایید اصالت اسناد توسط مرجع صادر کننده سند به صورت برخط و بر اساس مفاد ماده ۸ آیین نامه مذکور و تبصره آن فراهم خواهد شد.

  نظر به این که برنامه فوق الاشاره در حال طی نمودن دوره آزمایشی است،  از تاریخ ۱۲/ ۱۱ / ۱۴۰۱ درخواست‌های مربوط به تایید مدارک تحصیلی، شناسنامه و کارت شناسانی ملی صرفاً با ارائه کد رهگیری ماخوذه از سامانه مذکور به نشانی mikhak.mfa.ir پذیرش خواهد شد.
 
سایر اسناد و مدارک نیز پس از سپری شدن دوره آزمایشی در بستر سامانه مذکور صورت خواهد گرفت.

بنابر این مقتضی است دارالترجمه‌های رسمی قبل از ارسال مدارک ترجمه شده برای تایید از کد رهگیری ثبت نام و بارگذاری تصویر مدرک تحصیلی، شناسنامه و کارت شناسائی ملی اطمینان حاصل نمایند.

شایان ذکر است از تاریخ فوق الذکر بدون ارائه کد رهگیری و مشاهده تصویر سند در سامانه میخک، تصدیق اسناد اشاره شده در اداره تایید اسناد و دفاتر وزارت امور خارجه در مراکز استانها میسر نخواهد بود.

اداره تائید اسناد وزارت امور خارجه