30
بهمن

اخذ تائیدات قوه قضایه و وزارت امورخارجه

در بعضی از موارد سفارت‌ها، دانشگاه‌ها و یا برخی مراکز در خارج از کشور به ترجمه رسمی مدارک اکتفا نمی‌کنند و از متقاضی می‌خواهند تا مهرهای قوه قضاییه و وزارت امور خارجه را نیز اخذ کنند. به طور مثال سفارت‌های حوزه شینگن مانند سفارت یونان و کشورهای حوزه اسکاندیناوی و… ترجمه رسمی مدارک را به همراه تاییدات دادگستری و امور خارجه تقاضا می‌کنند اما بعضی از سفارتخانه‌ها اخذ این تاییدات را لازم نمی‌دانند.

 از آنجاییکه برای ممهور کردن مدارک از این دو نهاد زمان بیشتری نسبت ترجمه رسمی (مهر مترجم) نیاز است و بسیاری از مدارک بعد از گذشت ۶ ماه نیاز به ترجمه مجدد دارند، ضروری است قبل از گرفتن این تاییدات به وب‌سایت مرجع درخواست کنندۀ ترجمه مراجعه و از کم و کیف موارد و تاییدات موردنیاز اطمینان حاصل کرد و یا با وکیل مهاجرتی مشورت صورت گیرد.