اشرفی اصفهانی

20
خرداد

گواهینامه‌های دریانوردی

 گواهینامه‌های دریانوردی با مهر و امضای شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران قابل ترجمه و تأیید بوده و رونوشت برابر با اصل آن‌که توسط مترجم رسمی انجام شده باشد نیز...

ادامه مطلب
07
خرداد

اعتبار ترجمه مدارک تحصیلی موقت

ارائه مدرک موقت برای دانشجو پس از پایان هر مقطع دانشگاهی به عنوان تضمین گذراندن واحد های تحصیلی دانشجو می باشد در نتیجه ترجمه مدرک موقت برای دانشگاه های خارج از کشور دارای...

ادامه مطلب