27
دی

تک برگ شدن سند ازدواج

بدین وسیله به اطلاع می‌رساند طرح ارائه شده برای تک برگ شدن سند ازدواج مورد موافقت ریاست عالی سازمان ثبت واقع و دستور عملیاتی شدن آن را صادر و به واحد فناوری ابلاغ شد.

لازم به ذکر است محتوای سند و مشخصات دقیق سند ازدواج جهت چاپ در جلسات کارشناسی سازمان مورد بررسی و تصویب قرار خواهد گرفت.

روبط عمومی کانون سردفتران ازدواج و طلاق