29
دی

تفاوت ترجمه رسمی و غیر رسمی در چیست؟

 ترجمه همه مدارک شناسایی براساس اعتبار و ارزش قانونی به دو دسته رسمی و غیررسمی تقسیم‌بندی می‌شوند. برخی مدارک باید حتماً ترجمه رسمی شوند و تاییدیه قوه قضاییه را دریافت کنند. اما ترجمه رسمی چه تفاوتی با غیر رسمی دارد؟

ترجمه رسمی

اگر بخواهیم به زبان بسیار ساده ترجمه رسمی را تعریف کنیم، می‌توان گفت هر سند اصلی که توسط یک مترجم رسمی ترجمه شود و روی سربرگ قوه قضاییه درج شود، یک ترجمه رسمی به حساب می‌آید. همچنین تمامی مدارک شناسایی که به صورت رسمی ترجمه می‌گردند دارای مهر و تایید قوه قضایی است. ترجمه رسمی را تنها مترجم رسمی انجام می‌دهد و مترجم رسمی کسی است که مورد تایید قوه قضاییه است.

چنانچه مدارک مورد نیاز شما، ترجمه رسمی نشوند و دارای مهر تایید قوه قضاییه نباشند در سفارتخانه یا امور خارجه فاقد ارزش قانونی می باشند.

 ترجمه غیررسمی

به بیان خیلی ساده، هر ترجمه‌ای که روی سربرگ قوه قضاییه درج نشود، تنها یک ترجمه غیررسمی به حساب می‌آید. ترجمه‌ مقالات، متون تخصصی و غیرتخصصی، کتب، برخی مدارک شناسایی و… همگی جز ترجمه‌های غیررسمی هستند. از این دست ترجمه‌ ها معمولاً برای انجام امور تحقیقاتی یا علمی در داخل کشور استفاده می‌شود.