04
آبان

برگزاری جلسه هم اندیشی با هدف جذب مترجم رسمی زبان

برگزاری جلسه هم اندیشی با هدف جذب مترجم رسمی زبان اشاره با حضور قائم مقام محترم معاون حقوقی و امورمجلس و سرپرست محترم اداره کل امور بین الملل قوه قضاییه.

جلسه هم اندیشی و تبادل نظر در خصوص همکاری‌های لازم فی مابین معاونت حقوقی و امورمجلس قوه قضاییه و اداره کل امور بین الملل قوه قضاییه با هدف جذب مترجم رسمی زبان اشاره، در تاریخ ۲۲ شهریور ۱۴۰۰ در محل معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه برگزار گردید.
در این جلسه که با حضور قائم مقام محترم معاون حقوقی و امور مجلس، مدیرمحترم نطارت بر وکلا،مشاوران،کارشناسان و مترجمان رسمی، سرپرست محترم اداره کل امور بین الملل قوه قضاییه و تعدادی از همکاران برگزار شد، هم اندیشی و تعامل نسبت به جذب مترجم رسمی زبان اشاره و برخی موضوعات مرتبط با دو مرجع مذکور صورت گرفت.