04
آبان

اطلاعیه در خصوص تایید اسناد ارسالی از دفاتر جهت تایید ترجمه با فرجه یکروزه

«قابل توجه کلیه مترجمین محترم و دفاتر ترجمه رسمی»

در راستای ساماندهی و ارتقای کیفیت بررسی و تأیید اسناد ترجمه شده و همچنین ضرورت اجرای موضوع ماده (2) قانون مدیریت بحران کشور در خصوص «طرح جامع مدیریت هوشمند محدودیت‌ها متناسب با وضعیت و روند بیماری کووید ۱۹ در کلیه شهرهای کشور» مصوب چهل و چهارمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا، مقررگردید؛ از تاریخ 1400/05/12 کلیه اسناد ارسال شده از دفاتر ترجمه رسمی به این مرجع جهت تأیید ترجمه، با فرجه زمانی یکروزه انجام و تحویل گردد.